Je bekijkt nu Datavisualisatie

Datavisualisatie

Belang van datavisualisatie

Bij Beeldkompaan proberen we het belang van visualisatie van informatie over te brengen. Het zichtbaar maken van informatie schept namelijk nieuwe inzichten. Een onderdeel hiervan is datavisualisatie. In een vorige blog hebben we hier al een voorzet voor gedaan in de vorm van toepassing van eenvoudige grafieken. In deze blog breiden we informatie over dit onderwerp uit. Er zijn verschillende methoden om data of informatie beter inzichtelijk te maken. Dit hangt af van de toepassing van de data.

Hieronder volgen acht manieren:

Om te vergelijken

Het vergelijken van data gebeurt meestal in grafieken en tabellen. Hierin staan waarden in een afbeelding naast elkaar weergegeven. Op deze manier wordt het vergelijken van data inzichtelijk gemaakt. Deze vorm van datavisualisatie is ook terug te vinden in voorgaande blog

Om een totaalbeeld te verkrijgen

Nogal eens vormt data onderdeel van een totaal. Een voorbeeld hiervan is een marktaandeel van een product. Visualisatie van het marktaandeel maakt duidelijk hoe groot dit deel is in vergelijking met concurrerende bedrijven.

Om een trend te herkennen

Data bestaat vaak uit veel losse meetpunten. Vooraf is niet duidelijk of er een verband tussen deze meetpunten bestaat. Daarom worden losse meetpunten in een grafiek geplaatst. Een voorbeeld zijn meetpunten van temperatuur gedurende een dag. Het weergeven van meetpunten tegen de tijd maakt een trend zichtbaar.

Om onderlinge samenhang zichtbaar te maken

Het zichtbaar maken van onderlinge samenhang is bijvoorbeeld een schema van een organisatie. In een oogopslag is duidelijk hoe een organisatie ingericht is. Een ander voorbeeld is een mindmap. In een mindmap kunnen gedachten visueel worden gemaakt.

Om informatie ruimtelijk in te delen

Informatie zoals bevolkingsgroei hangt onder andere af van de geografische locatie. Dit kan inzichtelijk gemaakt worden door de geografische locaties als basis te gebruiken om informatie op te plaatsen.

Om historische informatie te visualiseren

Historische informatie heeft een tijdlijn als basis. Door deze informatie op een tijdlijn te rangschikken ontstaat inzicht in historische gebeurtenissen.

Om informatie in processen zichtbaar te maken

Het is het ook mogelijk om procesinformatie te visualiseren. Dit is vaak het geval bij processen met meerdere stappen.

Om relationele informatie zichtbaar te maken

Bij gegroepeerde data of informatie kan een overlap of samenhang bestaan. Nieuwe informatie ontstaat dan uit het inzichtelijk maken van de overlappen.

 

Een combinatie van bovenstaande methoden is ook mogelijk. Een voorbeeld hiervan is een combinatie van een tijdlijn en locatie.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op: https://www.beeldkompaan.nl/contact/