De brandcheck tool van TBQ

TBQ heeft een tool ontwikkeld waarmee eenvoudig aangetoond kan worden dat zorginstellingen voldoen aan de wet- en regelgeving. Brandcheck zorgt ervoor dat een zorginstelling bij de brandweer of inspectie kan aantonen dat gebouwen voldoen en de genomen maatregelen de veiligheid van de bewoners en medewerkers waarborgen. De tool is hier terug te vinden.

Om bekendheid te kunnen geven aan dit product heeft Beeldkompaan een korte animatie ontwikkeld waarin uitgelegd wordt wat de TBQ Brandcheck is en hoe deze slimme tool gebruikt kan worden in de praktijk. Meer informatie? Klik hier.

Een animatie over Selective Laser Sintering

Tot de moderne fabricagemogelijkheden behoren 3D printtechnieken. Iedereen kent tegenwoordig wel de 3D printer die breed beschikbaar is voor zowel de hobbyist als het bedrijfsleven. Een minder bekende vorm van 3D printen is Selective Laser Sintering. Om deze vorm van 3D printen meer bekendheid te geven hebben we een korte animatie gemaakt die uitlegt wat Selective Laser Sintering is en hoe deze techniek werkt.

 

Mindmap als basis voor een infographic

Met een infographic beoog je twee dingen. Je ordent complexe informatie zodat je boodschap in een oogopslag duidelijk wordt en je spreekt je visuele geheugen aan. Maar hoe komt een goede infographic tot stand? Beeldkompaan gebruikt voor het maken van een infographic een mindmap. Een mindmap is een diagram opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en/of plaatjes, die zijn geordend in de vorm van een boomstructuur rond een centraal thema.

Samenwerking linker en rechter hersenhelft

Bij het maken van een mindmap gebruik je zowel je linker hersenhelft als je rechter hersenhelft.

Je linker hersenhelft is goed in het verwerken van woorden, cijfers, analyses, structuren. De rechter hersenhelft is goed in het creatief denken, omgaan met intuïtie, gevoelens, fantasie enz. Een mindmap werkt juist krachtig, omdat je het beste uit beide helften kunt benutten.

Hoe maak je een mindmap?

Hoe maak je een mindmap?

Van mindmap naar infographic

Omdat een mindmap al een visuele weergave is van informatie, is de stap naar een goede infographic niet heel groot meer. De informatie uit de mindmap moet nog wel uitgewerkt worden en hier en daar aangevuld, maar de structuur is in de mindmap al vaak voor een deel zichtbaar. In de infographic wordt de informatie op een nette manier visueel weergegeven.

Infographic Elevator Pitch

Meer informatie over mindmappen kunt u terugvinden op:

Wilt u meer weten over infographics of mindmappen? Neem dan contact met ons op.

Rechtenvrije afbeeldingen – hoe werkt dat eigenlijk?

Op internet en social media zijn veel afbeeldingen in omloop. Nog even snel een plaatje plaatsen bij je blog? Dat kan zomaar niet. Op afbeeldingen rust auteursrecht. De maker van een afbeelding is de enige die mag bepalen waar zijn afbeelding voor gebruikt wordt. Gebruik dan altijd afbeeldingen die je rechtenvrij mag gebruiken en voorkom daarmee hoge boetes. Je bent niet de eerste die honderden euro’s moet betalen omdat je zomaar een plaatje van google afbeeldingen hebt gebruikt.

Wat zijn je mogelijkheden?

Gebruik eigen foto’s

Wanneer je eigen foto’s gebruikt, ben je er altijd zeker van dat het auteursrecht bij jezelf ligt. Een nadeel hiervan is dat het niet altijd de gewenste kwaliteit is en dat het veel tijd in beslag neemt. Let wel op bij het gebruik van portretten. Daarvoor moet je toestemming hebben van de geportretteerde.

Afbeeldingen inkopen

Er zijn verzamelsites waar je afbeeldingen kunt kopen. Tegen een vergoeding mag je een afbeelding gebruiken:

Creative commons foto’s

Er zijn talloze websites waarop je gratis afbeeldingen kunt downloaden. Maar let wel op: vaak hebben deze afbeeldingen voorwaarden waar je aan moet voldoen.

Alles waarbij dit logo staat, mag je niet commercieel gebruiken, dus niet voor je bedrijf. Wat dan wel?

Foto’s met de volgende iconen mag je voor zakelijk gebruik inzetten; alleen wel onder voorwaarden:

Je mag afbeeldingen gebruiken als je de naam van de maker erbij vermeldt.

 

 

 

Je mag afbeeldingen gebruiken als je de naam van de maker erbij vermeldt en je mag het alleen delen onder dezelfde licentievoorwaarden.

 

 

 

Je mag afbeeldingen gebruiken als je de naam van de maker erbij vermeldt, maar je mag geen afgeleide werken ervan maken.

Afbeeldingen uit het publieke domein

Afbeeldingen uit het publieke domein mag je vrij gebruiken. 70 jaar na de dood van de maker vervalt het auteursrecht op een afbeelding. Ook kan een afbeelding onder het publieke domein vallen, wanneer de maker afstand heeft getekend van zijn auteursrecht. Dan spreken we van CCo.

Gratis afbeeldingen 

Zoals hierboven vermeld zijn er populaire websites om gratis rechtenvrije afbeeldingen te downloaden. Hieronder een aantal van deze websites:

Conclusie

Zoek de bron van je afbeelding op en vraag zo nodig toestemming aan de maker om de afbeelding te mogen gebruiken. Lees bij websites goed welke licentie dat er van toepassing is. Beeldkompaan kan illustraties op maat maken. Ook kunnen wij afbeeldingen voor je inkopen die we volledig naar jouw huisstijl  personaliseren.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op.

 

 

Hoe kleuren je helpen bij content marketing


Het zal je niet verbazen dat het bij contentmarketing niet alleen om tekst gaat. Bij het ondersteunend beeldmateriaal zijn kleuren belangrijk. Het kiezen van een goede kleur is een vakgebied op zich. Je zult het zelf vast ook een keer meegemaakt hebben bij het kiezen van de juiste verf op muren of het kiezen van de juiste kledingkleur. Uit onderzoek blijkt dat mensen binnen 90 seconden na het bekijken van een product, een onbewust oordeel hebben gevormd over het product. Dit oordeel is tussen de 60% en de 90% gebaseerd op kleur. Waar hou je bij het plaatsen van je content rekening mee?

Huisstijl

Kleur verhoogt de herkenning van de organisatie. Wees daarom heel consistent in het gebruik van de huisstijlkleuren.

Aandacht

Kleur valt op. Je kunt kleur gebruiken om  de aandacht op sommige onderdelen te leggen. Met kleuren kan je de klant ook sturen naar call-to-actions, zoals een opvallend gekleurde knop.

Kleurcombinaties

Je kunt monochrome kleuren gebruiken als je de aandacht meer bij het onderwerp wilt leggen zonder afgeleid te worden door kleuren. Ook creëer je vaak een dramatisch/atmosferisch effect met monochrome kleuren.

Een analoge kleurcombinatie bestaat uit kleuren die naast elkaar liggen op het kleurenwiel. Een analoge kleurcombinatie is rustig voor de ogen en geeft een comfortabele sfeer.

Bij een triadische kleurcombinatie kies je drie kleuren die gelijkwaardig verspreid zijn over het kleurenwiel; dit geeft een levendig beeld en geeft meer creatieve vrijheid. Je ziet deze kleuren vaak in cartoons terug waarbij ze een surrealistisch effect geven.

Complementaire kleuren liggen tegenover elkaar op het kleurenwiel en zijn het meest contrasterend naar elkaar. Je kunt hiermee een krachtig beeld neerzetten. Maar kies altijd 1 kleur (de zwakkere kleur) van de complementaire kleuren die het meest voorkomt in het totaalbeeld.

Gevoelswaarde van een kleur

De color emotion guide van The Logo Company laat dit in bovenstaande infographic mooi zien dat kleuren emoties oproepen. Kleur kan dus verbondenheid met je merk geven.

Conclusie

Kleuren hebben veel invloed op de acties van je lezer. Bekijk goed wie je doelgroep is en wat je boodschap is. Bij een jeugdige doelgroep, of een feestelijke boodschap, kan je wat meer gedurfde kleuren en combinaties kiezen. Kies bij een meer serieuze boodschap bijvoorbeeld monochromatische of analoge kleurcombinaties.

Maak HR communicatie toegankelijk

Jarenlang was mijn corebusiness het verkopen van HRM-beleid. Maar vervulde ik die sales rol eigenlijk wel? Ik heb ook meegewerkt aan introductiebijeenkomsten waar iedereen in slaap viel. Procedures geschreven waar medewerkers en leidinggevenden geen snars van begrepen. Pas toen ik een jaar als leidinggevende ging werken, merkte ik dat ik aan onze eigen producten eigenlijk weinig had. Er was een data-overload; ik had behoefte aan duidelijke, maar vooral snelle en korte informatie. Met de vormgevingsbril op bekeek ik het HRM beleid opnieuw en zag tal van mogelijkheden om HRM-beleid meer toegankelijk te maken.

Voorbeelden HRM visualisaties

Hieronder een greep uit de ideeën:

 • Wervingsvideo’s
 • Brandingsvideo’s
 • Uitlegfilmpje hoe te solliciteren
 • Visuele module voor introductieprogramma
 • Uitlegvideo’s hoe declaraties/mutaties in te dienen
 • Filmpjes voor e-learning/e-HRM
 • Filmpjes voor intranet/interne communities
 • Een infographic voor het functionerings- en POP gesprek
 • Instructiefilmpjes hoe arbo-middelen te gebruiken/hoe arbo procedures te volgen
 • Uitleg met infographics over resultaten van tevredenheidsonderzoeken
 • Datavisualisatie van het sociaal jaarverslag
 • Andere beleidsthema’s/projecten onder de aandacht brengen middels animaties of infographics

Tips uit de praktijk

Maar met een idee alleen ben je er nog niet. Het succes van HR-communicatie vraagt een goede samenwerking en duidelijke afspraken. Hieronder een aantal tips:

 • Maak iemand binnen HRM verantwoordelijk voor HR communicatie. En maak ook iemand binnen de afdeling marketing/communicatie daarvoor verantwoordelijk;
 • Maak samen met de afdeling marketing/communicatie een jaarplan met betrekking tot HR communicatie;
 • Reserveer jaarlijks voldoende communicatiebudget en spreek af of je dit reserveert bij de afdeling HRM of bij de afdeling marketing/communicatie;
 • Maak niet alleen afspraken over externe kosten van een HRM project, maar ook over de interne marketing/communicatie uren;
 • Plan iedere maand een overleg met afdeling marketing/communicatie zodat je feeling en pro-actief advies krijgt.

Persoonlijk advies

Mocht je na het lezen van dit artikel behoefte hebben aan een persoonlijk advies over visualisatie van HRM-beleid, of -projecten, dan praat ik graag met je verder.

Jantine Schouw
Contact@beeldkompaan.nl
06-44555229

Hoe maak je een bedrijfspresentatie aantrekkelijk?

Holle woorden

U kent het wel: bedrijfspresentaties vol met vakjargon of juist holle woorden die bijna een half uur duren waarna het voor u niet meer helder is wat de boodschap is. Wat maakt een bedrijfspresentatie nu zo aantrekkelijk? Waardoor wordt de boodschap die u wilt uitstralen begrepen en onthouden? Naast technieken zoals storytelling, schrijven naar de doelgroep is vooral het gebruik van illustraties van belang. Dit komt omdat mensen van oudsher plaatjesdenkers zijn. Dit was nodig om te overleven. Een plaatje van een beer maakte immers meer indruk dan een bord met daarop “Pas op, beer!”

Gebruik afbeeldingen om boodschappen te verduidelijken in uw bedrijfspresentatie

Plaatjes

Het besef om illustraties te gebruiken in presentaties is er ook wel steeds meer. Dit brengt echter wel veel nieuwe vragen met zich mee. Snapt de doelgroep wel wat er met de afbeelding wordt bedoeld? Hoe ver staat de afbeelding af van de werkelijkheid? Is het niet te abstract? Moet het publiek niet een te grote brug slaan naar de boodschap?

Gebruik daarom eenvoudige afbeeldingen die aansluiten bij het publiek. Ontleed desnoods complexe boodschappen in kleinere delen die samen een verhaal vormen. Daarnaast vraag bij elke afbeelding u af: begrijpt mijn publiek de afbeelding zonder veel uitleg?

 

Visualiseer deelstappen in uw bedrijfspresentatie

 

Software

Presentatiesoftware zoals Powerpoint heeft al veel built in beeldmateriaal. Alleen wordt dit vaak al gebruikt door meerdere mensen. Hierdoor is het verhaal minder uniek en lijkt een presentatie vaak 1 van velen. Verder wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van afbeeldingen die snel op het internet terug te vinden zijn. Afgezien van het gebruiksrecht van de afbeeldingen is het ook nog eens weinig origineel. Maak daarom gebruik van originele afbeeldingen die van uzelf of in het bezit van uw bedrijf zijn.

 

Huisstijl

Nog een belangrijke manier om een bedrijfspresentatie interessant te maken is het toepassen van een eigen huisstijl in uw presentatie. Het verwerken van uw huisstijl en/of huisstijlkleuren in uw presentatie bindt de boodschap aan uw organisatie. Daarnaast vormt een eenduidig gebruik van kleuren/stijl in een presentatie dat de presentatie ‘loopt’.

 

Kost het maken van afbeeldingen veel tijd? Ja, het maken van goede afbeelding kost tijd, maar kost het overbrengen van een onduidelijke boodschap niet veel meer tijd?

 

Meer informatie? Klik dan op 20 tips – bedrijfspresentaties maak je zo .