Hoe maak je een bedrijfspresentatie aantrekkelijk?

Holle woorden

U kent het wel: bedrijfspresentaties vol met vakjargon of juist holle woorden die bijna een half uur duren waarna het voor u niet meer helder is wat de boodschap is. Wat maakt een bedrijfspresentatie nu zo aantrekkelijk? Waardoor wordt de boodschap die u wilt uitstralen begrepen en onthouden? Naast technieken zoals storytelling, schrijven naar de doelgroep is vooral het gebruik van illustraties van belang. Dit komt omdat mensen van oudsher plaatjesdenkers zijn. Dit was nodig om te overleven. Een plaatje van een beer maakte immers meer indruk dan een bord met daarop “Pas op, beer!”

Gebruik afbeeldingen om boodschappen te verduidelijken in uw bedrijfspresentatie

Plaatjes

Het besef om illustraties te gebruiken in presentaties is er ook wel steeds meer. Dit brengt echter wel veel nieuwe vragen met zich mee. Snapt de doelgroep wel wat er met de afbeelding wordt bedoeld? Hoe ver staat de afbeelding af van de werkelijkheid? Is het niet te abstract? Moet het publiek niet een te grote brug slaan naar de boodschap?

Gebruik daarom eenvoudige afbeeldingen die aansluiten bij het publiek. Ontleed desnoods complexe boodschappen in kleinere delen die samen een verhaal vormen. Daarnaast vraag bij elke afbeelding u af: begrijpt mijn publiek de afbeelding zonder veel uitleg?

 

Visualiseer deelstappen in uw bedrijfspresentatie

 

Software

Presentatiesoftware zoals Powerpoint heeft al veel built in beeldmateriaal. Alleen wordt dit vaak al gebruikt door meerdere mensen. Hierdoor is het verhaal minder uniek en lijkt een presentatie vaak 1 van velen. Verder wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van afbeeldingen die snel op het internet terug te vinden zijn. Afgezien van het gebruiksrecht van de afbeeldingen is het ook nog eens weinig origineel. Maak daarom gebruik van originele afbeeldingen die van uzelf of in het bezit van uw bedrijf zijn.

 

Huisstijl

Nog een belangrijke manier om een bedrijfspresentatie interessant te maken is het toepassen van een eigen huisstijl in uw presentatie. Het verwerken van uw huisstijl en/of huisstijlkleuren in uw presentatie bindt de boodschap aan uw organisatie. Daarnaast vormt een eenduidig gebruik van kleuren/stijl in een presentatie dat de presentatie ‘loopt’.

 

Kost het maken van afbeeldingen veel tijd? Ja, het maken van goede afbeelding kost tijd, maar kost het overbrengen van een onduidelijke boodschap niet veel meer tijd?

 

Meer informatie? Klik dan op 20 tips – bedrijfspresentaties maak je zo .

 

Een video CV maken?

Zoektocht naar de droombaan met een video CV?

Op zoek naar die droombaan, maar weet je geen indruk te maken? Allereerst denk je waarschijnlijk aan het oppoetsen van je LinkedIn-profiel. Maar maak je hiermee de beste indruk om uitgenodigd te worden? Val je voldoende op tussen de honderden CV’s van de andere kandidaten? In de tijd van Instagram, Facebook en Snapchat etc. is het eenvoudige om jezelf te zichtbaar te maken. Wel eens een filmpje van je CV overwogen? Met een video CV weet je zeker dat je een juiste indruk achterlaat. Het wordt tot op heden sporadisch gebruikt en is een stuk persoonlijker. Mits de video goed in elkaar is gezet natuurlijk…

Hoe maak je een video CV?

Jezelf presenteren is één van de moeilijkere dingen in het leven. Hoe zet je jezelf goed weg? Wat ga ik vertellen? Wat voor soort filmpjes zijn er mogelijk? Je CV visueel maken kan door middel van een motion graphics of jezelf in beeld te brengen.

Motion graphics

Motion graphics ziet er speels en tegelijk professioneel uit. Je kunt belangrijke aspecten beter in beeld brengen en je CV ziet er minder statisch uit. Een voorbeeld van motion graphics van een CV is hieronder terug te vinden.

Als je voor motion graphics kiest, gebruik dan altijd je eigen stem! Het komt immers bij een sollicitatie vreemd over als je een professionele stem je video CV in hebt laten spreken. Het maken van motion graphics is tegenwoordig niet meer alleen voorbehouden aan grote reclamebedrijven.

Zelf in beeld

De meest eenvoudige manier om een video CV te maken is door jezelf in beeld te brengen. Je hebt hier alleen een mobiele telefoon met camera nodig. Let op dat je verhaal op orde hebt. Het oplezen van een CV wordt al snel als saai en statisch ervaren. Daarnaast hebben bijna alle opnames een vorm van editing nodig.

 

Mocht je geïnteresseerd zijn in een filmpje van je CV en heb je hierbij hulp nodig? Neem dan contact met ons op!

 

Wat is een uitleganimatie?

Een uitleganimatie is een korte video waarin we complexe ideeën, diensten, producten of processen op een heldere manier uitleggen, vaak in 1 of anderhalve minuut. Een animatie spreekt het visueel geheugen aan. Mensen onthouden een animatie vaak beter. Een ander voordeel van animaties is, dat zij gemakkelijk gedeeld kunnen worden via social media. Wij leggen onze werkwijze hieronder uit.

Stappenplan

We gaan te werk volgens een vast stappenplan.

Stap 1: Analyse

In deze fase bespreken we wie de eindgebruiker van de animatie is. Wat is de toegevoegde waarde van de animatie voor deze gebruiker? Wat weten zij al wel, wat nog niet? Welke verwachtingen heeft de doelgroep van de animatie? Welke stijl afbeeldingen past bij hen? Zijn er huisstijlelementen of andere vormgevingsaspecten waar we rekening mee moeten houden? Welke tone of voice is passend? Mag er humor in, of serieus, formeel/informeel? Wil de doelgroep met je of u aangesproken worden? Op welke device zal de gebruiker de video bekijken? Is er behoefte aan begeleiding op marketingvlak bij de implementatie van de film?

Stap 2: Concept en offerte

Tijdens deze stap werken we een concept uit. In het concept is een voorstel uitgewerkt met betrekking tot de hoofdboodschap, tijdsduur, stijl, een voorstel voor het aantal woorden script, type voice-over, geluidsfragmenten en bestandsformaten. Op basis hiervan brengen we een offerte uit samen met een planning.

Stap 3: Script, voice-over-tekst en storyboard

Na akkoord van de offerte schrijven we een script en voice-over-tekst uit. Ook maken we een storyboard. Voor het storyboard gebruiken we schetsen of referentie-afbeeldingen om de verhaallijn zichtbaar te maken. In deze fase is het van belang om ons echt te richten op de kern. De animatiefilm is krachtig als deze geen overtollige informatie en beelden bevat. Een video van 1 minuut kan ongeveer 130 woorden bevatten.

Stap 4: Afbeeldingen en voice-over

Na akkoord van het script, de uitgeschreven voice-over en het storyboard, worden de afbeeldingen gemaakt en de voice-over ingesproken. Voordat we daadwerkelijk met animeren beginnen, krijgt de klant de afbeeldingen voorgelegd. Dit is het moment waarop we nog relatief eenvoudig aanpassingen kunnen verwerken in het design. De voice-over kan tekstueel niet meer aangepast worden. Wijzigen van de voice-over zijn mogelijk als de tone of voice niet volgens briefing is. Na deze stap kunnen er zonder meerkosten geen wijzigingen meer aangebracht worden in de afbeeldingen en voice-over.

Stap 5: Animeren

Wanneer er overeenstemming is over de te gebruiken afbeeldingen en de voice-over, dan kan het animeren beginnen. Bewegingen en geluidseffecten voegen we in deze stap toe. De klant krijgt de concept-animatie voorgelegd. We kunnen dan nog kleine wijzigingen aanbrengen in animatie-aspecten en geluidszaken.

Stap 6: Oplevering en implementatie

Na akkoord van de klant, leveren we de video definitief op in HD kwaliteit. Desgewenst kunnen we online marketingondersteuning aanbieden bij de implementatie.

Waarom Beeldkompaan?

Wij zijn creatieve beeldmakers met een academisch denkniveau. Wij begrijpen complexe onderwerpen snel door onze ruime ervaring met bedrijfsvoering, techniek en processen. Desgewenst akkeren wij in een snel tempo belangrijke documenten door om inzicht te krijgen op uw bedrijfsinformatie.

Voor meer informatie neem contact met ons op: https://www.beeldkompaan.nl/contact/

Datavisualisatie

Belang van datavisualisatie

Bij Beeldkompaan proberen we het belang van visualisatie van informatie over te brengen. Het zichtbaar maken van informatie schept namelijk nieuwe inzichten. Een onderdeel hiervan is datavisualisatie. In een vorige blog hebben we hier al een voorzet voor gedaan in de vorm van toepassing van eenvoudige grafieken. In deze blog breiden we informatie over dit onderwerp uit. Er zijn verschillende methoden om data of informatie beter inzichtelijk te maken. Dit hangt af van de toepassing van de data.

Hieronder volgen acht manieren:

Om te vergelijken

Het vergelijken van data gebeurt meestal in grafieken en tabellen. Hierin staan waarden in een afbeelding naast elkaar weergegeven. Op deze manier wordt het vergelijken van data inzichtelijk gemaakt. Deze vorm van datavisualisatie is ook terug te vinden in voorgaande blog

Om een totaalbeeld te verkrijgen

Nogal eens vormt data onderdeel van een totaal. Een voorbeeld hiervan is een marktaandeel van een product. Visualisatie van het marktaandeel maakt duidelijk hoe groot dit deel is in vergelijking met concurrerende bedrijven.

Om een trend te herkennen

Data bestaat vaak uit veel losse meetpunten. Vooraf is niet duidelijk of er een verband tussen deze meetpunten bestaat. Daarom worden losse meetpunten in een grafiek geplaatst. Een voorbeeld zijn meetpunten van temperatuur gedurende een dag. Het weergeven van meetpunten tegen de tijd maakt een trend zichtbaar.

Om onderlinge samenhang zichtbaar te maken

Het zichtbaar maken van onderlinge samenhang is bijvoorbeeld een schema van een organisatie. In een oogopslag is duidelijk hoe een organisatie ingericht is. Een ander voorbeeld is een mindmap. In een mindmap kunnen gedachten visueel worden gemaakt.

Om informatie ruimtelijk in te delen

Informatie zoals bevolkingsgroei hangt onder andere af van de geografische locatie. Dit kan inzichtelijk gemaakt worden door de geografische locaties als basis te gebruiken om informatie op te plaatsen.

Om historische informatie te visualiseren

Historische informatie heeft een tijdlijn als basis. Door deze informatie op een tijdlijn te rangschikken ontstaat inzicht in historische gebeurtenissen.

Om informatie in processen zichtbaar te maken

Het is het ook mogelijk om procesinformatie te visualiseren. Dit is vaak het geval bij processen met meerdere stappen.

Om relationele informatie zichtbaar te maken

Bij gegroepeerde data of informatie kan een overlap of samenhang bestaan. Nieuwe informatie ontstaat dan uit het inzichtelijk maken van de overlappen.

 

Een combinatie van bovenstaande methoden is ook mogelijk. Een voorbeeld hiervan is een combinatie van een tijdlijn en locatie.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op: https://www.beeldkompaan.nl/contact/

Datavisualisatie: grafieken

Datavisualisatie

Waarschijnlijk is het bij de meeste mensen bekend dat data inzichtelijk gemaakt kan worden met behulp van grafieken en diagrammen. Deze vorm van datavisualisatie kun je uitstekend gebruiken om complexe informatie in één blik begrijpbaar te maken. In de praktijk wordt echter nogal eens een verkeerde keuze gemaakt met betrekking tot het type grafiek en diagram. Er zijn kolomhistogrammen, spreidingsdiagrammen, taartdiagrammen etc. Maar waar let je op bij de keuze? Wanneer gebruik je nu wat? Hieronder volgt een uitleg van veelgebruikte grafieken en diagrammen.

Kolom/staafdiagram

Een kolomdiagram (verticaal) of een staafdiagram (horizontaal) gebruik je om waarden te vergelijken of om een verdeling weer te geven, bijvoorbeeld de leeftijdsverdeling. Het aantal mensen per leeftijdscategorie. Of de verdeling van man/vrouw per leeftijdscategorie.

 

 

 

Lijndiagram

Een lijndiagram wordt vaak gebruikt om een trend te laten zien. Je kunt hierin de ontwikkeling van waarden in de loop van de tijd aflezen.

 

 

Cirkel/ringdiagram

Men gebruikt een  cirkel– of ringdiagram om een percentage of deling te laten zien binnen een bepaalde categorie. Vaak gaat het om een globale verdeling.

 

 

 

Spreidingsdiagram

Bij een spreidingsdiagram kan je de relatie tussen twee verschillende datareeksen aantonen. De data staat als een puntenwolk weergegeven en wanneer de punten in een lijn bij elkaar staan, dan is er sprake van een verband, ook wel correlatie genoemd. Bij een beldiagram kan je met de grootte van de bel nog een derde variabele weergeven.

Een geografische afbeelding, bijvoorbeeld een landkaart, doet het ook altijd goed om een bepaalde spreiding of data weer te geven.

Naast bovenstaande vormen is een tabel ook nog mogelijk. Toch wordt het er met een tabel vaak in een presentatie niet duidelijker op. Je kunt een tabel uitreiken/namailen als er behoefte is aan verdiepende meer gedetailleerde informatie.

Voor de echte die-hards is er een handige pdf met grafieksuggesties.

Het alleen koud presenteren van de grafieken of diagrammen is niet echt aantrekkelijk. Op www.infogr.am of www.piktochart.com kan je templates downloaden van infographics waarin je de eigen gegevens kan opnemen.

Mocht je na het lezen van dit artikel nog behoefte hebben aan ondersteuning bij het visualiseren van data, dan kun je vrijblijvend contact opnemen met Beeldkompaan.

Abstracte concepten zichtbaar maken

Abstracte concepten

Soms is het nodig om abstracte concepten te verduidelijken. Dit is nodig om een goede aansluiting te vinden bij je publiek. Dit doen we door gebruik te maken van illustraties. Een voorbeeld van een abstract concept is het onderwerp creativiteit. Romana Buijs van BREINKONIJN leidt mensen op om creatieve ideeën om te kunnen zetten in een zakelijk succes. Omdat creativiteit een lastig tastbaar begrip is hebben we Romana geholpen met het opzetten van instructiemateriaal met behulp van illustraties.

 

Eigen huisstijl

Naast visualisatie moet de afbeelding wel corresponderen met de huisstijl van de opdrachtgever. Hierdoor wordt herkenbaarheid van het onderwerp met de onderneming duidelijker. De (potentiële) cursist ziet dan de link met de onderneming. De slogan van BREINKONIJN is: ‘Ook leren hoe een koe een haas vangt?’ Om die reden is er zo veel mogelijk de koe en de haas verwerkt in het materiaal.

 

 

Hierdoor wordt de lesstof meer ‘eigen’ en weet de cursist nog na 10 jaar wie de cursus gegeven heeft en wat de inhoud was. Het doel van de illustraties is enerzijds verduidelijking van de begrippen en anderzijds om de boodschap beter te kunnen onthouden. De opdracht was ontzettend leuk om te doen en ik ben benieuwd naar de ervaringen bij de trainingen!

 

 

Voor meer informatie kijk op:

https://www.breinkonijn.nl/

https://www.beeldkompaan.nl/over-beeldkompaan/

 

Social media video: een onmisbaar instrument

Social media video

Social media video is een van de belangrijkste ontwikkelingen op internet sinds het begin van de 21e eeuw en vormt een belangrijk onderdeel binnen de moderne social media. Video voegt een sterke visuele factor toe aan de beleving van de consument. In een economie waar de experience steeds belangrijker wordt, is het gebruik van videos binnen social media onmisbaar.

Een social video vergroot niet alleen de vindbaarheid van je naam of website in de zoekmachines, het bewegend beeld laat je opvallen en zorgt voor meer paginaweergaven.

Social network

Facebook is een zwaargewicht met betrekking tot de mogelijkheden van social video. Echter wat minder geschikt voor thema’s die in het bedrijfsleven spelen. Ondanks het zakelijke karakter van LinkedIn gebruiken bedrijven nog weinig social video’s op dit platform. Hier ligt daarom nog een zee aan kansen. Het bijvoorbeeld je onderscheiden met een video waarin jezelf presenteert, werkt beter dan de saaie opsomming van werkervaring die je ziet bij de meeste LinkedIn gebruikers. Daarom zijn korte informatieve animaties om die reden erg geschikt voor LinkedIn.

Tips

Hieronder een paar tips voor het maken van een social video animatie:

  • Maak je social video niet te lang (2 minuten voor bedrijfspresentaties, 30 seconden voor korte berichten). Verder zijn de eerste 10 seconden hierbij het meest belangrijk. Bijvoorbeeld als korte teaser voor een langere animatie.
  • Kies jouw platform en pas het videoformaat daarop aan. Voor LinkedIn geldt een formaat van 1920×1080 pixels (HD).
  • Op alle mobile devices moet de boodschap goed te zien en te lezen zijn.
  • Ook zonder geluid moet de video interessant zijn.
  • Zet de video op youtube met een goede beschrijving en metadata.
  • Verwerk een call to action in de video. Hiermee wordt de kijker getriggerd.
  • Zorg minimaal voor contactinformatie, beter nog: verbind de video met je webpagina door gebruik te maken van externe links.

Meer weten? Of meer informatie over ons bedrijf? Klik dan op onderstaande link:

https://www.beeldkompaan.nl/over-beeldkompaan/

Voorbeeld presentatie van jezelf:

https://www.youtube.com/watch?v=k5Ot39MnooY

 

Presentaties: 5 veelvoorkomende fouten

U heeft vast al veel presentaties gezien die voor verbetering vatbaar zijn. Er zijn presentaties die zich onderscheiden van de rest. De presentatie blijft op een of andere manier beter hangen. U heeft bijvoorbeeld onthouden wat de boodschap was, afgezien u het eens bent met die boodschap. Wat maakt nu het verschil? Hieronder vindt u 5 veelvoorkomende fouten die vermeden moeten worden in presentaties:

Te vage presentaties

Als presentator steekt u veel tijd in het maken van een presentatie. Daarbij bent u waarschijnlijk een expert op het onderwerp. Uw publiek is dit waarschijnlijk niet, anders komen ze niet naar uw presentatie luisteren, toch? Het komt daarom voor dat u te snel gaat om te volgen, of dat u belangrijke uitleg overslaat omdat dit voor u zelf al duidelijk is. Verder maakt het gebruik van zogenaamde buzzwords het verhaal zelden duidelijker. Het vreemde is dat het gebruik van buzzwords steeds meer toeneemt. Probeer daarom echt vanuit uw publiek te denken. Laat de presentatie zonder toelichting aan iemand van de doelgroep lezen en vraag hun mening. Spreekt het verhaal voor zich?

Te veel sheets in presentaties

U probeert als presentator een zo volledig mogelijk verhaal te vertellen. U heeft daarom ruimte nodig in uw presentatie. Dit uit zich vaak in het overmatig gebruik van sheets. Vaak bent u een presentator in een reeks van presentaties. Maximaliseer het gebruik van sheets tot 10. Beperk uzelf ook qua tijd. Uw publiek kan de aandacht ca. 10-15 minuten vasthouden. Stelt u zichzelf voor dat u de boodschap in 5 minuten zou moeten verkopen aan uw doelgroep. Hoe zou u dit aanpakken?

Te veel tekst in presentaties

Met het voorgaande punt hangt ook het gebruik van tekst vast. Het gebruik van tekst is verleidelijk. In een zin kan u uw informatie kwijt en vraagt weinig tijd om te maken. Mensen zijn van nature echter beelddenkers. Dit was vroeger nodig om te overleven. Tegenwoordig maken we voor complexe projecten nog steeds veelvuldig gebruik van afbeeldingen. Kijk maar naar een lego handleiding of de verkoopfolder van een makelaar. Probeer daarom veelvuldig goede afbeeldingen te gebruiken in uw presentatie.

Geen conclusies in presentaties

Het komt voor dat een presentator zo diep in zijn verhaal zit dat hij/zij voorbijgaat aan de conclusie. “Dit is toch duidelijk?” wordt vaak verondersteld. Ook de link met de probleemstelling/doelstelling aan het begin ontbreekt nogal eens. Uw publiek weet dan aan uw presentatie geen touw keer vast te knopen. Herhaal de probleemstelling/doelstelling aan het eind en geef daar antwoord op in een samenvattende conclusie.

Geen interactie tijdens of na presentaties

Het overbrengen van een boodschap is moeilijk. Alleen luisteren naar een verhaal is niet meer van deze tijd. De kans dat uw boodschap niet of verkeerd aankomt wordt hiermee vergroot. Door interactie met uw publiek wordt dit vermeden. Dit kan door tussendoor vragen te beantwoorden of stellingen te poneren om een reactie uit te lokken.

Voor meer tips: https://www.beeldkompaan.nl/category/bedrijfspresentaties/