Bijzonder content over de vlotte werkwijze

Het schrijven en schrappen tot een korte bondige uitleg van onze nieuwe klinische benadering voor solide tumoren was een bijzondere uitdaging. Het weglaten van details om de essentie te verhelderen is een lastig proces. Beeldkompaan heeft onze complete presentatie van 30 minuten echter vlot weten te vertalen in animatie van 2 minuten en een factsheet (pdf). Ik ben bijzonder content over de vlotte werkwijze en kan Beeldkompaan van harte aanbevelen bij ieder bedrijf voor animaties, infographics en bedrijfspresentaties.